Coperta 1Coperta 4


OCTAVIAN CIUPITU

ARHITECTURĂ VECHE DIN JAPONIA
Exemple și programe de arhitectură
Un compendiu

(EARLY ARCHITECTURE FROM JAPAN
Architectural examples and programs
A compendium
In Romanian)

ISBN: 978-91-981858-4-3

CUPRINS | CONTENTS
INTRODUCERE | FOREWORD

Evenimentul a avut loc la data de | The event has been held on
miercuri 25 mai 2016, orele 13:00 | Wednesday, May 25, 2016, at 1:00 PM

în prezența domnlului Kisaburo Ishii, | with the participation of Mr. Kisaburo Ishii
Ambasadorul Japoniei, | the Ambassador of Japan

la Librăria ”Mihail Sadoveanu” | at "Mihail Sadoveanu" Book shop
din Strada Academiei nr. 7, sector 1 | on 7 Academiei street, Sector 1
București | Bucharest, Romania

Aspecte de la lansare: | Highlights from the launching:


Marieta Seba, CEO; architect Octavian Ciupitu; and Ambassador Kisaburo Ishii.

Pentru individuali: Cartea se poate cumpăra în România deocamdată la: |
For individuals: The book is for sale in Romania by now at:
Compania de Librării București - CLB

Pentru companii distribuitori de carte, contactați-ne la |
For book distribution companies, please contact us at
office@silviaoctavianforlag.com