CURIERUL ROMÂNESC

DESPRE SEMINARUL
AVOCATUL POPORULUI SI
PRINCIPIUL ACCESULUI LA ACTELE PUBLICE -
INSTRUMENTE DE CONTROL ÎNTR-O DEMOCRATIE REALĂ

de

Silvia Constantinescu

.
Între 7-12 martie a.c. a avut loc la Stockholm un seminar pe tema: "Offentlighetsprincipen - Principiul Accesului la Actele Publice si "Justitieombudsmannen - Avocatul Poporului" - instrumente de control într-o democratie reală (workshop si seminar).

Cum s-a născut ideea?
Ideea acestui seminar mi-a venit cu câtiva ani în urmă, atunci când de fapt am publicat în CURIERUL ROMÂNESC interviurile cu Claes Eklundh, seful JO, despre, "Justitieombudsmannen - istorie si cum functionează astăzi în Suediea", ca si interviul făcut cu Kjell Swanström, de la aceeasi institutie, despre "Offentlighetsprincipen".
Suedia este singura tară din lume care are o lege potrivit căreia fiecare cetătean suedez sau străin, presă, radio si TV au dreptul să consulte actele publice de stat si comunale potrivit tocmai acestei legii numite "Principiul accesului la actele publice", prin care se stipulează:
* oricine are voie să consulte actele autoritătilor: acte general publice;
* functionarii si alti salariati de stat si comunali au dreptul să vorbească despre activitatea lor cu persoane din afară: dreptul de a se exprima liber al salariatilor;
* functionarii si alti salariati de stat si comunali au dreptul să dea informatii presei, radioului si TV: dreptul de comunicare al salariatilor;
* publicul, presa, radio si TV au dreptul să participe la actiuni judecătoresti: participare publicului la actiunile judecătoresti;
* publicul, presa, radio si TV au dreptul să participe la lucrările parlamentului, comitetului executiv comunal si al altor organe: accesul publicului la întrunirile organelor de decizie.
Justitieombudsmannen este o functie care are ca sarcină să supravegheze ca autoritătile să respecte legea. Aceasta face ca Justitieombuds-mannen să devină un important instrument de control al activitătii parlamentului si a salariatilor de stat si komunali. JO si OP sunt instrumente de importantă deosebită de control într-o democratie reală.

Senatorul Dan Amedeu Lăzărescu
soseste la Stockholm.

Foto: Silvia Constantinescu /
© CR.

Care a fost motivatia organizării acestui seminar?
Noi, cetătenii suedezi de origină română, avem datoria, consider eu, să contribuim ca traditiile suedeze, care ar putea ajuta la dezvoltare tării de origină să fie cunoscute si chiar adoptate în România, atunci când acestea ar putea ajuta la o dezvoltare pozitivă. Ideea mea a fost să arăt cum functionează aceste instrumente de control în practică astăzi în Suedia, exemple care pot servi României, care-si reface demorcatia după 50 de ani de dictatură comunistă.

Cine să participe la acest seminar?
La un seminar pe această temă am considerat că este potrivit să participe organizatii cetătenesti, care si-au propus, ca prin activitatea lor, să contribuie la restabilirea democratiei reale în România, cum ar fi Alianta Civică si LADO.
Aceste organizatii declaraseră în statutul lor că doresc să contribuie la restabilirea relatiilor democratice în societatea românească. Despre LADO luasem cunostiintă prin publicatia acestei organizati "Buletin Informativ" pe care le-a trimis la redactie si din care reiesea că organizatia s-a fondat la 1 ianuarie 1990 în baza Declaratiei Universale a Drepturilor Omului si a Actului final de la Helsinki, că este o organizatie "nonguvernamentală, nepolitică si nonprofit", ca si despre angajamentul LADO-ului în "dezvoltrea unor programe de educatie civică: "Caravana si Cunoaste-ti drepturile".
Despre Alianta Civică aveam cunistiinte deja din primii ani ai înfiintării, din noiembrie 1990, că-si înscrisese în statut ca scop "să militeze pentru realizarea societătii civile si a statului de drept în România, să apere drepturile fundameantale ale omului si să promoveze valorile si institutiile democratice si să contribuie la consolidarea unei democratii reale în România". În paginile CURIERULUI ROMÂNESC prezentasem adesea informatii legate de activitatea acestei organizatii.

În haine de primăvară,
Petre Mihai Băcanu aterizează
la Stockholm.

Foto: Silvia Constantinescu /
© CR.

Un rol deosebit de important îl are massmedia în a informa cetăteanul român despre posibilitătile de a controla puterea si dacă i se respectă drepturile. De aceea printre partici-panti am considerat că este absolut necesar să facă parte si reprezentanti ai massmediei.
Cine să participe de la aceste organizatii am lăsat la latitudinea organizatiei respective, convinsă fiind ca vor fi propusi cei care vor avea capacitatea, prin activitatea lor în tară, să propage mai departe cunostiintele căpătate la acest seminar. Am făcut însă două invitatii direct: una a fost făcută senatorului Dan Amedeu Lăzărescu, ca invitat de onoare, senatorul Lăzărescu fiind acela care a contribuit la instituirea functiei de "Avocatul Poporului" în România în 1996, după model suedez; a doua a fost făcută ziaristului Eugen Chirovici, care cu ani în urmă perzentase câteva pagini deosebit de bine realizate despre Suedia - despre premiul Nobel, despre Volvo, etc. în revista Flacăra, al cărui redactor sef era atunci.
Am luat legătura cu Romulus Rusan, de la Alianta Civică si cu Nicolae Stefănescu-Drăgănesti, de la LADO, le-am prezentat ideea mea si am căzut de acord să colaborăm pentru a realiza acest seminar.
De la Alianta Civică au fost propusi să participe: Romulus Rusan, Petre Mihai Băcanu, Gheorghe Arvunescu, Petre Chivu si Valerian Stan. Prin Alianta Civică am intrat în legătură cu Paul Mitroi, Avocatul Poporului din România, care a fost deasemenea invitat la acest seminar. De la LADO au fost trimisi ca reprezentnti Nicolae Stefănescu-Drăgănesti si Georgiana Macavei.

Cu autocarul prin Stockholm:
Daniela Iancu - TVR si
Eugen Chirovici - Cotidianul .

Foto: Silvia Constantinescu /
© CR.

Din partea massmediei au participat: de la Radio România, Elena Perdichi; de la TV România, jurnalista Daniela Iancu, si o "cameraman", Corina Tudose; de la publicatia Adevărul, Marius Hosu si de la Cotidianul, Eugen Chirovici.
Cum a fost planificat seminarul?
Seminarul a fost gândit să se desfăsoare în 2 etape.
Prima etapă - Stockholm:
1. 5 zile la Stockholm, dintre care 4 de lucru , unde cei 14 reprezentanti români să participe în prima zi la o prelegere despre "JO" si "OP" tinute de Claes Eklundh, seful JO din Suedia si Kjell Swanström, de la aceeasi institutie;
2. Un exercitiu practic pentru a constata cum functionează în practică "Offentlighetsprincipen", care să constea în vizite anuntate si inopinate la diverse institutii de stat si comunale;
3. Discutii despre cele constatate la fata locului si despre aceste instrumente de control al democratiei, cu reprezentantii "JO" si cu 2 politicieni, reprezentantii celor mai mari partide politice din Suedia: partidul Socialdemocrat si partidul Moderat, membri în Comisia Constitutională, despre punctul de vedera al acestor partide despe "JO" si "OP".

Din dreapta: d-ul Petre Chivu
de la Parlamentul României,
senatorul Dan Amedeu Lăzărescu
si un reprezentant al
Institutului Suedez.

Foto: Silvia Constantinescu /
© CR.

A doua etapă - Bucuresti:
O delegatie din Suedia formată din 2 persoane de la JO si 2 reprezentanti de la CURIERUL ROMÂNESC, se va deplasa la Bucuresti unde, timp de 3 zile, se va întâlni cu politicieni, massmedia si studenti si vor discuta despre: "Desfăsurarea istorică si cum functioneză în practică în Suedia astăzi JO si OP" si despre "Exemplul suedez, o cale de urmat pentru România, sau conditiile social-istorice din România cer o altă cale de control al democratiei?"
Detaliile etapei a doua urmau să fie stabilite la Bucuresti de către cei care participaseră la partea întâia a seminariului, adică de AC, Avocatul Poporului, Radio România, LADO, Adevărul, TV România, Cotidianul si CURIERUL ROMÂNESC din Suedia.

După terminarea etapei a doua, lucrările seminarulu care s-au prevăzut să fie imprimate pe bandă, urmează să fie prezentate într-un volum, actiune de care răspunde CURIERUL ROMÂNESC.

În ce a constat colaborarea cu partea română?
Colaborarea consta de fapt în aceea că publicatia CURIERUL ROMÂNESC trebuia să conceapă un program pentru cele 2 etape propuse, să găsească finantarea călătoriei la Stockholm a 14 persoane (avion, hotel, diurnă, etc.), rămânând ca organizatiile românesti participante la seminarul de la Stockholm să răspundă de realizarea programului în comun stabilit cu publicatia CURIERUL ROMÂNESC, la fata locului, iar contributia financiară a acestora reducându-se la invitarea reprezen- tantilor suedezi, în număr de 2, la un concert la Bucuresti, la o excursie în locuri pitoresti românesti si la 2-3 prânzuri, călătoria si hotelul fiind suportate de finantatorii suedezi.

Finantare
Să găsesti finantare pentru a aduce la Stockholm 14 persoane, pentru 5 nopti de fapt, a fost cu mult mai greu decât mi-am închipuit!
După multe încercări, de la firme private la institutii de stat, am obtinut până la urmă de la Institutului Suedez finantarea a 10 persoane si jumate, (pentru senatorul Dan Amedeu Lăzărescu s-a plătit numai călătoria, CURIERUL ROMÂNESC oferind cazarea), iar pentru 3 ziaristi am obtinut finantarea de la Camera de Presă a Ministerului Afacerilor Externe.
Organizarea unui astfel de seminar este în practică cu mult mai complicată decât pare. De la contactarea conferentiarilor de la JO, discutarea cu ei a tot felul de detalii legate de seminar, la invitarea unor politicieni care să prezinte punctul lor de vedere legat de aceste instrumente de control, pâna la găsirea hotelului potrivit si ca standard si ca pret, la cotactarea muzeelor, care să primească delegatii fără să le perceapă taxele de intrare si să le accepte fotografilor fotografiere liberă, toate acestea au însemnat o muncă imensă.
Toate detaliile au trebuit prevăzute de la început, controlate si verificate de nenumărate ori.
După o muncă imensă de peste 4 luni, totul a fost gata pe 7 martie, a.c., când la Stockholm au aterizat cei 14 invitati. Programul a fost făcut după model suedez. Tot după model suedez am pretins să fie si disciplina delegatilor, ceea ce a făcut să pară pentru unii din delegatii români obositor si "sever".

PARTEA I
Programul la Stockholm s-a defăsurat astfel:
Ziua 1-a: sâmbătă 7 martie, ora 21, 50, delegatia a aterizat la Stockholm si a fost întâmpinată de mine si de arhitectul Octavian Ciupitu, ca reperzentanti ai CURIERULUI ROMÂNESC, după care i-am condus la "Hotell Stockholm".

Ziua 2-a: duminică 8 martie, s-a organizat o excursie de studii în Stockholm, care a avut următorul program: între 10,00-10,50 promenadă prin centrul Stockholm- ului - Biblioteksgatan-Stureplan - Norrmalmstorg cu prezentarea Sturegallerian, iar între 10,50 - 14, 50, tur cu autocrul 4 ore de vizită la diferite locuri si muzee din Stockholm care au importantă peantaru relatiile româno-suedeze. Era programată si o promenadă prin orasul vechi, Gamla Stan, dar viscolul care s-a pus pe neasteptat nu ne-a permis aceasta.

Ziua 3-a: luni 9 martie, de la 9,00-12,00, cu o pauză de 15 minute de cafea, la sediul JO a avut loc prelegerea sustinută de Claes Eklundh despre "JO, cum functionează azi în Suedia", si "Public si secret pentru populatie" prezentată de Kjell Swanström; prânz oferit de JO la restaurantul "Berns' Salonger," între 12,00-13, 30; 13,30-16,00 continuarea prelegerilor; 19,30-22,30 vizionarea spectacolului de operă Paiate si Cavaleria Rusticană la Opera Regală.

Ziua 4-a: marti 10 martie, între 9,00-10,00 vizitarea Parlamentului Suedez; între orele 10,00-16,00, cu o pauză de o oră pentru prânz, delegatii, care fuseseră împărtitii în 3 grupe, au verificat în practică cum functionează "OP". Fuseseră alese 8 locuri de "practică", 5 anuntate dinainte (Cancelaria guvernului, Cancelaria Parlamentului, Ministerul Justitiei, Ministerul Afacerilor Externe si Ministerul Prevederilor Sociale), iar la alte 3 (Sectia de politie din Norrmalm, Ministrul Apărării si Institutul Suedez), s-au făcut vizite inopinate. Exercitiul a fost prevăzut până la ora 16, după care, între 16,00-17,00 grupele aveau o oră la dispozitie să-si scrie raportul despre vizitele făcute.
La ora 18,30 CURIERUL ROMÂNESC a invitat participantii la o "intâlnire prietenească" la sediul redactiei.

Ziua a 5-a: miercuri 11 martie. La ora 9,00 - 9,30, la Institutul Suedez, Erland Ringborg, directorul general al Institutului, a vorbit despre sarcina Institutului de a informa despre Suedia în lumea întreagă.
După o pauză de 15 minute a urmat prezentarea rapoartelor de la practica din ziua anterioară, o întâlnire si discutii cu reprezentantii partidelor Socialdemocrat (s), Moderat (m) si partidul mediului (mp). Fusese planificată si o vizită la IDEA - International Institute for Democracy and Electoral Assistance, dar prelungirea discutiilor a făcut ca această vizită de 30 de minute să fie anulată.
La ora 18,00 Institutul Suedez a invital la o cină de adio la restaurantul Café Opera.

Ziua a 6-a, joi 12 martie, la ora 7,00 delegatia română, condusă la aeroport de mine si arhitectul Ciupitu, a părăsit Stockholm-ul. Prima parte a seminarului a luat sfârsit.
Cu foarte mici exceptii, programul a fost respectat de aproape toti participantii, chiar dacă nu toată lumea a înteles că democratia înseamnă, mai întâi de toate, disciplină si consideratie fată si de drepturile altora!
Etapa a doua se va desfăsura la Bucuresti între 22-27 aprilie a.c.

S-ar părea că a fost o mare bucurie pentru mine să-mi văd relizată dorinta de a contribui, ca etnic român, acum cetătean suedez, la dezvoltarea relatiilor dintre tara de origine si cea de adoptiune, de a transmite din experienta tării de adoptiune, tării de origine. Si asa a fost la început!

Ce s-a întâmplat în culise, cum un gând bun s-a transformat într-un cosmar, plin de intrigi, intolerantă si îngustime în gândire atât din partea română cât si din cea suedeză, vă voi povesti în numerele viitoare.

La sediul Avocatului Poporului, Claes Eklundh och Kjell Swanström prezintă delegatilor români principiul accesului la actele publice.
Foto: Silvia Constantinescu / © CR.

Directorul Institutului Suedez , Erland Ringborg (primul din stânga) vorbeste despre sarcinile acestui Institut.
Foto: Silvia Constantinescu / © CR.

Înapoi la începutul paginei!

© 1998 Curierul Românesc.


Înapoi la CURIERUL ROMÂNESC cu acces gratuit.