Volumul 1
Coperta 1


Volumul 1
Coperta 4Volumul 2
Coperta 1


Volumul 2
Coperta 4OCTAVIAN CIUPITU

CRONICI CULTURALE
1997-2006

În căutare de elemente românești în circuitul cultural general. |

(CULTURAL REVIEWS
1997-2006
Seeking after Romanian elements into the general cultural circuit.
In Romanian.)

Volumul 1. | Tome 1.
ISBN: 978-91-981858-3-6

CUPRINS | CONTENTS
INTRODUCERE | PREFACE

Volumul 2. | Tome 2.
ISBN: 978-91-981858-6-7

CUPRINS | CONTENTS

Evenimentul a avut loc la data de | The event has been held on
joi 30 iunie 2016, orele 13:00 | Thursday, June 30, 2016, at 1:00 PM

la Librăria ”Luceafărul” | at "Luceafărul" Book shop
din Bulevardul Unirii nr. 10, bloc 7B, | on 10 Unirii boulevard, bloc 7B,
București | Bucharest, Romania
Organizat de Compania de Librării București - CLB, director Marieta Seba.
La lansare a participat și Liviu Jicman, vice-președinte la Institutul Cultural Român, București. |
Organized by Compania de Libraării București - CLB, Marieta Seba, manager.
In the presence of Liviu Jicman, Vice President at the Romanian Cultural Institute, Bucharest.

Aspecte de la lansare: | Highlights from the launching:


Octavian Ciupitu, Marieta Seba, Bianca Chirică. Octavian Ciupitu.


Octavian Ciupitu, Marieta Seba. Octavian Ciupitu.

Pentru individuali: Cartea se poate cumpăra în România deocamdată la: |
For individuals: The book is for sale in Romania by now at:
Compania de Librării București - CLB.

Pentru companii distribuitori de carte, contactați-ne la |
For book distribution companies, please contact us at
office@silviaoctavianforlag.com