Silvia Constantinescu

EXIL - Oameni si idei | EXILE - People and ideas
Volumul 2. | Tome 2.

ISBN: 978-91-972440-5-3.

CUPRINS. | SUMMARY

Câteva aspecte de la lansare la Librăria "Mihail Sadoveanu" | Some aspects from the launch at the bookshop "Mihail Sadoveanu"
din Bulevardul Magheru nr. 6-8, Bucuresti | at 6-8 Magheru Boulevard, Bucharest, Romania
la 20 martie 2013: | on March 20, 2013:Fragmente din cuvântările următorilor vorbitori: | Highlights from the speaches of the following speakers:
Georgeta Munteanu, Silvia Constantinescu 1,
Silvia Constantinescu 2, Marieta Seba,
Serban Vlad, Catrinel Vlad.

Pentru început cartea este distribuită în România | For now the book is distributed in Romania
în reteaua de librării | by the bookshops network
Compania de Librării Bucuresti CLB
si la | and by
Stand - Agentie Difuzare Carte.