SILVIA CONSTANTINESCU, OCTAVIAN CIUPITU, ANNE-MARIE CIUPITU:

ALFRED NOBEL
(1833 - 1896)
VIATA, ACTIVITATEA SI MOSTENIREA
O MONOGRAFIE
completată cu lista laureatilor Premiilor Nobel din perioada 1901 - 2013
si alte scrieri relatate la Premiile Nobel
pe care le-am publicat initial în CURIERUL ROMÂNESC. |
ALFRED NOBEL
(1833 - 1896)
LIFE, WORK, AND LEGACY
A MONOGRAPH
completed by the list of the Nobel Laureats from 1901 to 2013
and other pieces of writing related to the Nobel Prizes
initially published in the magazine CURIERUL ROMÂNESC
(THE ROMANIAN COURIER). (In Romanian.)
CUPRINS | SUMMARY
CUVÂNT ÎNAINTE | FOREWORD

ISBN: 978-91-972440-8-4

Lansarea a avut loc la data de 2 aprilie 2014, orele 13:00,
la Librăria "Mihail Sadoveanu" din Bulevardul Magheru, nr. 6-8, sector 1, Bucuresti. |
The launching occured on April 2, 2014, 1:00 PM, at "Mihail Sadoveanu" Bookshop, 6-8 Magheru Boulevard, Bucharest 1, Romania.

Aspecte de la acest eveniment: | Highlights from this event:


Fragmente din cuvâtările următorilor vorbitori: |
Highlights from the speaches of the following speakers:

Georgeta Munteanu, Christian Mititelu 1, Christian Mititelu 2.

Pentru cumpărători individuali: Cartea se poate cumpăra în România deocamdată la |
For individuals: The book is for sale in Romania by now at
Compania de Librării Bucuresti - CLB

Pentru companii distribuitori de carte, contactati-ne la |
For book distribution companies, please contact us at
office@silviaoctavianforlag.com