SILVIA CONSTANTINESCU:

SOMNUL RAȚIUNII NAȘTE MONȘTRI
O anchetă despre situația evreilor īn Romānia anilor celui de-al doilea război mondial.
|


THE SLEEP OF REASON PRODUCES MONSTERS
An investigation on the situation of the Jews in the WW-II Romania.

(In Romanian.)

CUPRINS | SUMMARY

ISBN: 978-91-972440-6-0

Lansarea a avut loc la data de 27 noiembrie 2013, orele 13:00,
la Librăria "Mihail Sadoveanu" din Bulevardul Magheru, nr. 6-8, sector 1, București.
|
The launching occured on November 27, 2013, 1:00 PM, at
"Mihail Sadoveanu" Bookshop, 6-8 Magheru Boulevard, Bucharest 1, Romania.

Aspecte de la lansare: | Highlights from the launching:

Fragmente din cuvāntările următorilor vorbitori |
Highlights from the speaches of the following speakers:
Marieta Seba, Dinu Zamfirescu, Georgeta Munteanu, Silvia Constantinescu 1,
Silvia Constantinescu 2, Boris Marian Mehr.

REMARCĂRI | REMARKS

De la | From
Yad Vashem

Pentru cumpărători individuali: Cartea se poate cumpăra īn Romānia deocamdată la |
For individuals: The book is for sale in Romania by now at
Compania de Librării București - CLB
Pentru companii distribuitori de carte, contactați-ne la |
For book distribution companies, please contact us at
office@curierulromanesc.net