Coperta 1Coperta 4


SILVIA CONSTANTINESCU
MARC P. CIUPITU

TO THE STARS
Conversations with Astronauts and Cosmonauts.
(In English)

ISBN: 978-91-981858-3-6

CUPRINS | CONTENTS
PREFAȚĂ | PREFACE

Evenimentul a avut loc la data de | The event has been held on
miercuri 8 iunie 2016, orele 13:00 | Wednesday, June 8, 2016, at 1:00 PM

la Librăria ”Luceafărul” | at "Luceafărul" Book shop
din Bulevardul Unirii nr. 10, bloc 7B, | on 10 Unirii boulevard, bloc 7B,
București | Bucharest, Romania.
Organizat de Compania de Librării București - CLB, director Marieta Seba.
La lansare a participat și Andrey Kashtanov, atasat pe lângă Ambasada Federației Ruse în România. |
Organized by Compania de Librării București - CLB, Marieta Seba, manager.
In the presence of Andrey Kashtanov, attaché at the Embassy of the Russian Federation to Romania.

Aspecte de la lansare: | Highlights from the launching:


Silvia Constantinescu, Marieta Seba, Georgeta Munteanu, Bianca Chirică. Silvia Constantinescu.


Silvia Constantinescu. Marieta Seba, Silvia Constantinescu, Andrey Kashtanov.


Pentru individuali: Cartea se poate cumpăra în România deocamdată la: |
For individuals: The book is for sale in Romania by now at:
Compania de Librării București - CLB.

Pentru companii distribuitori de carte, contactați-ne la |
For book distribution companies, please contact us at
office@silviaoctavianforlag.com