Silvia Constantinescu

AM CUNOSCUT UN EROU | I HAVE MET A HERO
Întâlniri cu Corneliu Coposu. | Meetings with Corneliu Coposu.

ISBN: 978-91-972440-4-6.

CUPRINS. | SUMMARY.

Câteva aspecte de la lansarea la Librăria "Mihai Eminescu" | Some aspects from the launch at the "Mihai Eminescu" Bookshop,
din Bulevardul Regina Elisabeta nr. 16, Bucuresti | 16 Regina Elisabeta Boulevard, Bucharest, Romania,
la 28 februarie 2013, orele 17:00. | on February 28, 2013, at 5:00 PM.Fragmente din cuvântările următorilor vorbitori: | Highlights of te speaches of the following speakers:
Geta Vodislav, Emil Constantinescu,
Silvia Constantinescu, Rodica Coposu.

Cartea este distribuită de | The book is distributed by
Librăria "Mihai Eminescu"
si reteaua de librării | and the bookshops network
Compania de Librării Bucuresti - CLB.