Silvia Constantinescu

Călătorie în Țara Soarelui Răsare | Journey to the Land of the Rising Sun

ISBN: 978-91-972440-1-5.

Câteva aspecte de la lansare la Librăria "Mihail Sadoveanu" | Some aspects from the launch at the "Mihail Sadoveanu" Bookshop,
din Bulevardul Magheru nr. 6-8, București, | 6-8 Magheru Boulevard, Bucharest, Romania,
la 12 decembrie 2012, orele 13:00: | on December 12, 2012, at 1:00 PM:Pentru început cartea este distribuită în România | For now the book is distributed by
în rețeaua de librării | the bookshops network
Compania de Librării București - CLB
și la | and by
Stand - Agenție Difuzare Carte.