RUMÄNSK MEDIA- OCH
ÖVERSÄTTNINGSBYRÅ

Ingår i
Tidskriften CURIERUL ROMÂNESC (RUMÄNSKA KURIREN) ideell förening
Organisationsnr. 802403-6363.

MEDIAPRODUKTION OCH ÖVERSÄTTNINGAR
TILL OCH FRÅN RUMÄNSKA


 • ÖVERSÄTTNINGAR TILL OCH FRÅN RUMÄNSKA.
 • REDIGERING AV:
  • BÖCKER,
  • TIDSKRIFTER,
  • ARTIKLAR,
  • REKLAMTEXTER,
  • BROSCHYRER,
  • FOLDER, M.M.

   PÅ RUMÄNSKA.

 • UNDERVISNING I RUMÄNSKA FÖR:
  • PRIVATPERSONER OCH
  • GRUPPER.


  EN SERVICEVERKSAMHET SOM VÄNDER SIG TILL:

  • STATLIGA MYNDIGHETER,
  • STATLIGA INSTITUTIONER,
  • NÄRINGSLIVET,
  • ORGANISATIONER,
  • FÖRENINGAR,
  • PRIVATPERSONER, M.FL.

 • Snabbt och kompetent utfört arbete - Rimligt låga priser - Bra kvalitet.

  För meritförteckning klicka här!

  Ring:
  Tel: +46.707.32.95.16.
  Eller skicka

  e-mail
  .
  Adress:
  Furuvägen 4, 69550 Finnerödja, SWEDEN.


  Utfört: 24 januari 1997. Senast ändrat: 18 november 2015.
  Härifrån kan Du gå till följande sidor:
  CURIERUL ROMÂNESC - TCR Förlag - Silvia Constantinescu