CURIERUL ROMÂNESC
(RUMÄNSKA KURIREN - THE ROMANIAN COURIER)
EST. 1980

ENTER!


EVENIMENTE CULTURALE 2016 | CULTURAL EVENTS 2016

Editura CURIERUL ROMÂNESC, unitatea Silvia & Octavian Förlag, Suedia
a fost prezentă cu cărțile sale la Ediția a 23-a a Târgului Internațional GAUDEAMUS - Carte de învățătură,
care a avut loc în perioada 16-20 noiembrie 2016 în Pavilionul Central Romex din București.

|
CURIERUL ROMÂNESC (THE ROMANIAN COURIER) Publishing House, unit Silvia & Octavian Förlag, Sweden
has been present with its books at the GAUDEAMUS International Book and Education Fair, having reached its 23rd edition,
which took place between November 16 and 20, 2016, in the Central Pavilion of Romexpo Exhibitions Center, in Bucharest, Romania.


Editura CURIERUL ROMÂNESC, unitatea Silvia & Octavian Förlag, Suedia
a fost prezentă cu cărțile sale la târgul de carte BOOKFEST 2016 din București în perioada 1-5 iunie.

|
CURIERUL ROMÂNESC (THE ROMANIAN COURIER) Publishing House, unit Silvia & Octavian Förlag, Sweden
has been present with its books at the BOOKFEST 2016 in Bucharest, June 1-5.


EVENIMENT CULTURAL 2015 | CULTURAL EVENT 2015

Silvia Constantinescu a fost prezentată cu cărțile sale
la târgul de carte BOOKFEST 2015 din București, 20-24 mai
.
|
Silvia Constantinescu has been introduced with her books
at the BOOKFEST 2015 in Bucharest, May 20-24
.


EVENIMENT CULTURAL 2013 | CULTURAL EVENT 2013

Silvia Constantinescu a fost prezentată cu cărțile sale
de Biblioteca Internațională a orașului Stockholm
1a 1 decembrie 2013, orele 14:00.
|
Silvia Constantinescu has been introduced with her books
by the Stockholm City’s International Library
on December 1st, 2013, 2:00 PM.


Cărți editate: | Published books:


ISBN: 978-91-972440-0-7ISBN: 978-91-972440-1-5ISBN: 978-91-972440-3-9ISBN: 978-91-972440-4-6ISBN: 978-91-972440-5-3ISBN: 978-91-972440-6-0ISBN: 978-91-972440-9-1ISBN: 978-91-972440-8-4
ISBN: 978-91-972440-7-7
ISBN: 978-91-981858-0-5
ISBN: 978-91-981858-1-2
ISBN: 978-91-981858-2-9ISBN: 978-91-981858-4-3ISBN: 978-91-981858-3-6ISBN: 978-91-981858-8-1
ISBN: 978-91-981858-5-0
ISBN: 978-91-981858-6-7
Articole selectate: | Highlights:
Multimedia:


Publicație fondată în mai 1980 la Göteborg, Suedia. | Magazine established in May, 1980 in Gothenburg, Sweden.
Proprietar: Publicația CURIERUL ROMÂNESC asociație non-profit. | Owner: The Magazine THE ROMANIAN COURIER, a Nonprofit Association.
Nr. de organizație: 802403-6363, Suedia. | Registration Number: 802403-6363, Sweden.
BankGiro: 584-0145.
Site-ul întocmit la: 11 noiembrie 1995. | The site has been started on November 11, 1995.
Modificat ultima dată la: 14 martie 2019. | Last modified on March 14, 2019.
Se recomandă: dispersie 1024x768 p., font Times New Roman. | Recommended: dispersion 1024x768 p., font Times New Roman.

e-mail:
silvia_constantinescu@curierulromanesc.net | octavian_ciupitu@curierulromanesc.net office@curierulromanesc.net

ISSN: 1100 5556

BIBLIA, EXODUL, 23.1
"Să nu răspândești zvonuri neadevărate.
Să nu te unești cu cel rău,
ca să faci o mărturisire mincinoasă pentru el."

LUN-YU (CONVORBIRI ȘI NOTAȚII)
Cap. IX, 14:
"Unde se stabilește omul superior, dispare sălbăticia".

Cap. XV, 23:
"Ucenicul întrebă: Există oare vreun cuvânt care poate fi luat drept regulă de comportare pentru întreaga viață?
Dascălul răspuse: Nu este oare "reciprocitate" acest cuvânt?
Ceea ce nu-ți dorești să ți se facă,
nu-i face nici tu altuia."
Kong-Zi (Confucius) (551-479 î.Hr.)
KALAMA SUTRA
”Să nu crezi în ceva,
doar pentru că așa ai auzit;
” Să nu crezi în tradiții, doar pentru că au fost stabilite cu multe generații în urmă;
” Să nu crezi în ceva,
doar pentru că este spus și repetat de multă lume;
” Să nu crezi în ceva,
doar pentru că se află scris în cărțile tale religioase;
” Să nu crezi în ceva,
doar pentru că este bazat pe autoritatea învățătorilor și bătrânilor tăi;
”Dar când, în urma propriei observații și judecăți,
îți dai seama că ceva se potrivește cu rațiunea
și că duce la binele și avantajul fiecăruia și tuturor,
atunci să accepți aceasta
și să trăiești în conformitate cu ea.”
Buddha (Iluminatul) (560-480 î.Hr.).

EVANGHELIA LUI MATEI, 7.15
"Păziți-vă de prooroci mincinoși.
Ei vin la voi îmbrăcați în haine de oi,
dar pe dinlăuntru sunt niște lupi răpitori".
DESPRE CULTURĂ
"Orice cultură se ridică pe baza altora
în cele din urmă, doar barbaria
a fost cândva strămoșească."
Esaisas Tegnér (1782-1846).
DIVIZIA D
"Noi avem o instituție care probabil că va face să zâmbească Occidentul, avem faimoasa DIVIZIA D din cadrul Securității, care dezinformează, care lansează un buchet de minciuni, stabilite dinainte și bine analizate de către un mare colectiv de psihologi, care se ocupă cu asta și care pun la cale, să zic, 10 minciuni, pe care le lansează pe piață. După două săptămâni se controlează efectul lor. Sunt eliminate pe loc cele care n-au prins și se amplifică cele care au dobândit credibilitate. Această DIVIZIE D, care operează la ordinul Președintelui și al Guvernului, face treabă mai mare decât postul de televiziune - induce în eroare pe toți cetățenii!"
Corneliu Coposu, 2 iunie 1995.
Interviu publicat inițial în CURIERUL ROMÂNESC, numărul din aprilie-iunie 1995.
Republicat în Silvia Constantinescu: « Am cunoscut un erou – Întâlniri cu Corneliu Coposu », Capitolul III, pag. 69, © 2012 Silvia & Octavian Förlag HB, ISBN: 978-91-972440-4-6.
"Cimitirele sunt pline de
oameni de neînlocuit."
*
"Prostia din fire n-are lecuire!"
*
"Prostul nu e prost destul,
până nu e și fudul!"
*
"De departe-i trandafir,
de aproape-i borș cu știr!"
*
"Prietenii sunt ca pepenii,
trebuie să încerci mai mulți
până găsești unul bun!"
*
"Când te obisnuiești,
și spânzurat e bine!"
*
"Mare prostie să trăiești sărac,
ca să mori bogat!"
*
"Cine nu are bătrâni, să-și cumpere!"
*
"Să disperi, este o crimă!"
*
"Milostivenia începe cu cei de acasă,
iar dreptatea, cu vecinii."
*
"Prietenii buni se lasă invitați
în timpuri bune, la nenorocire vin
din proprie inițiativă!"

Silvia Constantinescu

EXIL - Oameni și idei.
Alfred Nobel. O prezentare pe CD-ROM,
împreună cu Octavian Ciupitu și Anne-Marie Ciupitu.

 • Câteva scrisori de apreciere
  din partea unor șefi de state ș.a.
 • Călătorie în Țara Soarelui Răsare.
  Bijuterii de vis.
  Am cunoscut un erou.
  EXIL - Oameni și idei, Volumul 2.
  Somnul rațiunii naște monștri.
  "Rămâne de înlăturat urmările mentalității comuniste".
  Alfred Nobel,
  împreună cu Octavian Ciupitu și Anne-Marie Ciupitu.
  SUEDIA - Oameni și idei, Partea 1 și Partea 2.
  ROMÂNIA - Oameni și idei, Partea 1 și Partea 2.
  TO THE STARS,
  împreună cu Marc P. Ciupitu.


  Sponsorii noștri
  Institutul Național pentru Memoria Exilului Românesc
  Editura Silvia & Octavian.

  KALAMA SUTRA
  "Do not believe in anything
  simply because you 
have heard it.
  Do not believe in traditions
  because they have been handed down for many generations.
  Do 
not believe anything
  because it is spoken and rumoured by many.
  Do not believe in anything because it is 
written in your religious books. Do not believe in anything
  merely on the authority of your teachers and 
elders.
  But after observation and analysis,
  when you find that anything agrees with reason
  and is 
conducive to the good
  and the benefit of one and all,
  then accept it and live up to it.”
  The Buddha (560-480 B.C.).
  THE TRUE HEROES OF OUR TIME
  During the 30 years of existence of the magazine CURIERUL ROMÂNESC (THE ROMANIAN COURIER), I have been interested to meet and to have interviews with personalities, “people with power”, people who through their actions have changed, or have influenced the destiny of a collectivity, or of a nation. I was not interested in first place if they had the same political or social views as I had, but what made possible that they arrived to decide over others’ life. Do they have inborn qualities which raise them over the “common people”, or are they just the result of some circumstances? What in the way to behave of these “people with power” – presidents of states, prime-ministers, leader of political parties, leaders of international organizations - fills with enthusiasm other people, who follow them, and who, by that, invest them with power, and consolidate their power? In a kind of journalistic blindness, I avoided to introduce to our readers “the common people” I met every day. However, the experience from the last years made me to understand that, in fact, there are not the presidents of states, the prime-ministers, the leaders of political parties, or the leaders of international organizations who influence our everyday life, that not “the people with power” are they who make our life more pleasant, or a nightmare. During the last years, since I am traveling between two worlds – Stockholm, Sweden, and Houston, Texas – I have realized, once more, that our everyday life is influenced, is marked by the officers we meet every day in different governmental or local institutions, by the people working in hospitals, or in banks, by people we meet when shopping, in stores, etc. I did understand, once more, that the intelligence, the professionalism, the self-abnegation, the honesty, the skill, the kindness, the consideration given to our fellow men, as well as the stupidity, the badness, the lack of honesty and consideration to them around us, are not the monopoly neither of one nation, nor of one particular skin color, nor of one particular religion. I have decided to introduce to you people I have met, who have impressed me by their professionalism, honesty, and self-abnegation with which they accomplish their everyday work, without magniloquence, with respect for them self, and consequently for people around them. Them I wish to bring my appreciation, and my gratitude, because they are the true heroes of our time, they are them who make our life to be happy, or a nightmare.
  Silvia Constantinescu.
  First published in the magazine CURIERUL ROMÂNESC (THE ROMANIAN COURIER), April-June 2010, page 1.

  Proverbs

  “It is a great folly to live in poverty,
  and die rich!”
  *
  “Friends are like melons.
  You must try many to find a good one!”
  *
  “From Adam and Eve we all are immigrants!”
  *
  “To despair is a crime!”
  *
  "Charity begins at home,
  and justice begins next door."


  Silvia Constantinescu

  Curriculum Vitae
  A presentation

  EXILE - People and ideas.
  Alfred Nobel - Life, Work and Legacy.
  A Presentation. On CD-ROM.
  Together to Octavian Ciupitu and Anne-Marie Ciupitu.

 • Some letters of apreciation
  from heads of state a. o.

 • Journey to the Land of the Rising Sun
  Dream jewelry.
  I HAVE MET A HERO.
  EXILE - People and ideas, Tome 2.
  THE SLEEP OF REASON PRODUCES MONSTERS.
  "IT REMAINS TO OBVIATE THE SEQUELS OF THE COMMUNIST MENTALITY!"
  Alfred Nobel,
  together to Octavian Ciupitu and Anne-Marie Ciupitu
  SWEDEN - People and ideas, Part 1 and Part 2.
  ROMANIA - People and ideas, Part 1 and Part 2.
  TO THE STARS,
  together to Marc P. Ciupitu.


  Octavian Ciupitu
 • Octavian Ciupitu, architect.
 • Octavian Ciupitu, fine artist.

 • TCR Publishing House
  Romanian Media and Translations Office
  Our sponsors
  Blouse Roumaine
  Silvia Constantinescu

  Silvia & Octavian Publishing House


  BEVINGADE ORD
  ”All bildning stĺr pĺ ofri grund till slutet, blott barbariet var en gĺng fosterlänskt.”
  Esaias Tegnér (1782-1846).

  RUMÄNSK MEDIA- OCH ÖVERSÄTTNINGSBYRĹ
  Vĺra sponsorer

  Silvia & Octavian Förlag HB

  ADVERTISING